Pileforeningens dyrkergruppe "Hjørnet" og dyrkning af pil

Pileforeningen støtter op om udbredelsen af usprøjtet, dansk pil.

I et forsøg på at samle erfaringer om dyrkning af pil uden brug af giftige sprøjtemidler og kunstgødning, nedsatte foreningen i september 2001 en dyrkergruppe.

Dyrkergruppen er i gang med forskellige dyrkningsforsøg og med at samle erfaringer om alternativ bekæmpelse af skadedyr og plantesygdomme.

Resultatet af gruppens arbejde vil løbende blive præsenteret her på Pileforeningens hjemmeside og i Pilebladet.

Når du er logget ind, som medlem af Pileforeningen, har du adgang til endnu flere fif og materialer fra Dyrkergruppen. Du kan så se flere sider i menuen til venstre 

 

Dyrkningsforhold og høstudbytte 14-15.xls nyt skema

Underssøgelse af dyrkningsforhold 2014-2015 

Dyrkningsfaktorer for kurvepil af Susanne Friis Pedersen.
Uddrag af speciale i Agroøkologi - Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole 2002.

Høstudbytteundersøgelse 2004 - 2007

Stiklinger salg og kontrol

Navngivningsregler pil 

Kvalitetskrav til flettepil

Din første Pilemark - april 2008
Lille informations pjece om piledyrkning - produceret af Pileforeningen 

Dyrkning af opstammet pil af Søren Brink
Artikel om forsøg med dyrkning af opstammet pil af Søren Brink medlem af Pileforeningens dyrkergruppe

Rådyr i pil 

Bladlus i pil af biolog Jens reddersen
Årsag og mulighed for forebyggelse af skader

Blå pileglansbille Videnblad - fremstillet af Pileforeningens dyrkergruppe

Håret pilebladbille
Videnblad - fremstillet af Pileforeningens dyrkergruppe

Poppelglansbille
Videnblad - fremstillet af Pileforeningens dyrkergruppe

Galledannede bladhveps - Pontania
Videnblad - fremstillet af Pileforeningens dyrkergruppe

Stammekræftsvamp
Videnblad - fremstillet af Pileforeningens dyrkergruppe

Godt link til oplysninger om pilesygdomme
http://www.forestry.gov.uk/srcsite/infd-5ldgmt

Bøger og pjecer om dyrkning:

Dyrkningsvejledning Pil.
(mest om energipil)
Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for
planteavl, Udkærsvej 15, 8200 Århus N

Bogen om pil. 2. udgave
Jensen C.C. (2000).
(velkendt veteran)
Spidsrod.

Folk og Flora - dansk
etnobotanik. Bind 2.
Brøndegaard V.J.(1979) Side 48-71.
(Om alskens brug af pil i folketro og religiøst. Meget
underholdende og mange informationer for en
pileentusiast)
Rosenkilde og Bagger.

Willows - the genus Salix. B.T.
Newsholme C. (1992)
(engelsk om botanisk opdeling, den bedste på området).
Batsford Ltd. UK. 

Nordens Rustsopper.
Gjærum H.B. (1974)
Fungiflora. Norge. Side 54-69 om pil.
(sop er det norske ord for svamp. Grundig gennemgang
af rustsvamp og værtsskifter mellem pilearter og andre
vækster)
Universitetet i Oslo.