Pileforeningens nye bestyrelse er valgt på årets Generalforsamling.
Du kan læse om opstilling og valg i foreningens vedtægter

Pileforeningens bestyrelse pr. 27. august 2022

 

* (Bestyrelsesmedlem), (ulige år)
* (Bestyrelsesmedlem) (lige år)
* (Bestyrelsesmedlem),(lige år)
* (Bestyrelsesmedlem),(ulige år)
* (Bestyrelsesmedlem) (ulige år)

 

*(suppl.)  
* (suppl.)

 Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du skrive til formand-@-pileforeningen.dk 

  

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

Hvis du er interesseret i at se dagsorden og referat fra vores bestyrelsesmøder, er du altid velkommen til at kontakte formanden på formand-@-pileforeningen.dk

Har du punkter til dagsorden, som du ønsker bestyrelsens drøfter, skal du sende det til formanden på ovenstående mail. Punkterne skal være formanden ihænde senest 1 mdr før næste mødedato.

NÆSTE MØDE

annonceres på forsiden - ellers kontakt sekretariat-@-pileforeningen.dk for næste mødedato

Møderne fastlægges fra gang til gang og der afholdes primært møder digitalt via Zoom.