Pileforeningens nye bestyrelse er valgt på årets Generalforsamling.
Du kan læse om opstilling og valg i foreningens vedtægter

Pileforeningens bestyrelse pr. 18. august 2018

 

* (Bestyrelsesmedlem, Formand), (ulige år)
* (Bestyrelsesmedlem, Næstformand) (lige år)
*(Bestyrelsesmedlem),(lige år)
* (Bestyrelsesmedlem, kasserer),(ulige år)

* (suppl.) Indtrådt efterår 2018 i bestyrelse efter Myrnas udtræden. 
* (suppl.)

 Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du skrive til formand-@-pileforeningen.dk 

  

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

Hvis du er interesseret i at se dagsorden og referat fra vores bestyrelsesmøder, er du altid velkommen til at kontakte formanden på formand-@-pileforeningen.dk

Har du punkter til dagsorden, som du ønsker bestyrelsens drøfter, skal du sende det til formanden på ovenstående mail. Punkterne skal være formanden ihænde senest 1 mdr før næste mødedato.

NÆSTE MØDE

9. maj 2019
Hos Susanne Friis Madsen