Jette Mellgren - kunstnerisk leder

JETTE MELLGREN

Gennem mere end tyve år har jeg udforsket flettehåndværket. I dag  er flettehåndværket omdrejningspunktet i min kunstneriske praksis. Jeg er optaget af at finde nye veje, gå i dybden, opløse og omdefinere det gamle flettehåndværk til nye udtryk. Drivkraften i mit arbejde er lysten til at eksperimentere. Min hensigt er at bygge bro fra flettehåndværket, der historisk har været forbundet til brug og funktion, til nyt design, hvor det overstiger den konceptuelle form. Min agt er at give flettehåndværket en ny fortolkning og sætte det i en ny kontekst.

 

Jeg arbejder med skulpturelle udtryk, der ofte præsenteres i naturen som objekter eller i land art-projekter, og jeg arbejder i mindre skala med brugsting og billedmæssige udtryk. Mit mål er at skabe værker, der får os til at opleve håndværk og natur i nye vinkler.

 

I mit skulpturelle arbejde arbejder jeg med en interesse i at lægge nye og afgørende signaler ind i landskabet, hvorved naturen forstørres, ”indrammes” og sættes under lup, således at vi oplever områder og fænomener på en ny og anderledes måde, hvilket forundrer eller forandrer vores opfattelse af og i naturen.

 

I mit arbejde med brugsting udfordrer jeg flettehåndværket i mere tekstile og billedmæssige udtryk. Jeg arbejder oftest med naturens materialer, men kombinerer frit med mere man-made materialer.

 

Jeg driver firmaet Fletvaerket, der udfører kunst- & kulturprojekter. Virksomhedens sigte er at sætte fokus på ukendte og oversete områder og frembringe kulturel aktivitet og æstetiske oplevelser for alle – så natur, kunst og kultur mødes i skøn forening.  Fletvaerket har siden 2010 udført projekter for bl.a. Odense kommune, Nationalmuseet og Museum Lolland Falster, samt opgaver i Holland, Spanien, Frankrig, Sverige, Polen og Irland, USA og Australien.

 

Udover projekterne i Europa har jeg siden 2009 været en del af et Danida-projekt i Uganda. Projektet handler i store træk om håndværk og demokrati. Vinkler herfra har jeg med stort engagement formidlet i et par bøger, ligesom jeg har udgivet andre bøger om flet dels på Forlaget Klematis og dels som egne udgivelser.

 

 

Kursustekst Flettetræf 2019

Mine tanker for kunstneriske tiltag under Flettetræffet er at vi løfter i flok, at

den enkelte er en væsentlig og betydelig del af et hele, og at alle indgår i et forpligtigende fællesskab. Det er en særlig frugtbar situation at være mange flettere samlet. At fremstille en enkelt ting selv er sjovt, men at fremstille 100 er fantastisk!

Med den tanke for øje tænker min rolle som kunstnerisk formidler vil være flydende hele ugen igennem med et lille tilbagevendende tiltag hver dag.

Jeg planlægger at vi alle hver dag udfører en lille opgave – nogle dage 15-30 minutter, andre dage nogle timer. Det individuelle produkt bliver sat sammen med de øvrige kursisters produkter og skaber til sammen en helhed – et værk. Det er hvad et fællesskab kan!

 

I løbet af ugen vil jeg holde et billedforedrag om, hvordan jeg bruger flettehåndværket som afsæt i mit kunstneriske arbejde, ligesom jeg vil dokumentere ugen i billeder og udtryk.