Pileforeningens bestyrelse er valgt på årets Generalforsamling.
Du kan læse om opstilling og valg i foreningens vedtægter

Pileforeningens bestyrelse pr. 20. august 2017

Fra venstre: 
*Mar-Emma Kofod (suppl.), 
*Katja Kreiner (Bestyrelsesmedlem, Formand), (ulige år)
*Ida Nielsen (Bestyrelsesmedelm, Kasserer),(lige år)
*Susanne Friis Madsen (Bestyrelsesmedlem, sekretær), (ulige år)
*Katrine Lindhardtsen (suppl.)

Nederst fra venstre: 
*Myrna Sandholdt (Bestyrelsesmedlem), (ulige år)
*Charlotte Ramsing (Bestyrelsesmedlem, Næstformand) (lige år)

 Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du skrive til formand-@-pileforeningen.dk 

  

Bestyrelsesmøder

Hvis du er interesseret i at se dagsorden og referat fra vores bestyrelsesmøder, er du altid velkommen til at kontakte formanden på formand-@-pileforeningen.dk

Har du punkter til dagsorden, som du ønsker bestyrelsens drøfter, skal du sende det til formanden på ovenstående mail. Punkterne skal være formanden ihænde senest 1 mdr før næste mødedato.

NÆSTE MØDE

Fredag d 17. august 2018
Hygum Hjemstavnsgård