VIP-telt

Som noget nyt i år vil der på Pilefestivalen være opstillet et VIP-telt KUN for Pileforeningens medlemmer.
Her vil der foregå forskellige workshops, hvor deltagelse er gratis for medlemmer af Pileforeningen. Du betaler kun for materialeforbruget.


Der er begrænset pladser til hver workshop. På tilmeldingskemaet kan du prioritere din tilmelding.

Information om VIP-teltets workshops og tilmeldingskema bliver offentligt gjort d. 1/7